Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_LogoExtractor


- Плъгинът е предназначен за отделяне и съхранение на статични елементи на видеоизображение, логотипи на канали и пр.

Получени логотипи в последствие могат да се използват съвместно с плъгин BPP_LogoDetector.

Отделяне на логотип се свежда до оцветяване на участъци от изображение, които не се отнасят (или обратно ~ отнасящи се) към логотипа по някакъв еднороден цвят, който по-нататък може да бъде избран в качество на прозрачен цвят при извеждане на полученото изображение на екран.

За отделяне на логотип е необходимо да се отвори прозорецът за настройки на плъгина. На екрана се появява сива рамка, размерът и положението на която е необходимо да се съвмести с логотипа и да се натисне «Старт».

Участъци от изображението, които не се отнасят към логотипа ще се оцветят автоматично с избрания ключов (прозрачен) цвят. Ако резултатите от работата на плъгина по някаква причина не са удовлетворителни, съдържанието на отделената зона може да се изчисти и да се започне процес на експониране на логотип от началото.

Съхраняване на получения резултат става възможно само след спиране на процеса на експониране.

Принципът на работа на плъгина се основава на това, че диапазонът на изменение на яркост на изображението на фона на логотип никога не превишава строго определена величина, зависеща само от степента на прозрачност на самия логотип и от нивото на шумове в кадър. В настройките на плъгина тази величина се задава с настройка

«Порог»~«Праг». Ако вътре в отделената зона от някаква точка на екрана диапазонът на изменение на яркост превиши зададения праг, то точката ще се оцвети в избрания прозрачен цвят. За напълно непрозрачни логотипи величината на прага се определя само от нивото на шумове в изображение.

 

Времето за експониране на логотип зависи от интензивността на изменение на яркостта в отделената зона и зададения праг. Колкото е по-малко прозрачен даден логотип, толкова по-нисък праг може да се зададе, съответно по-малко да се чака докато измененията по границите на логотипа превишат зададената величина. 

Минимално и достатъчно условие за нормална работа на плъгина е наличие на динамика на изменения в кадър по границите на логотип. Понякога обаче възниква ситуация, при която логотипът е разположен върху напълно неподвижен фон, например в черно поле при широкоекранен филм. В този случай единствен възможен начин остава отделяне на логотип по яркост спрямо нивото на черното.

Настройка:

«Уровень чёрного»~«Ниво на черното» дава възможност принудително да се запълнят с прозрачен цвят всички елементи на изображение, яркостта на които е под зададената величина.

  • Група «Логотип»:

    Разположение~«Позиция» и размер на логотип се задават в проценти от габаритите на екрана, т.е. не зависят от параметрите на видеопоток.

Логотипи се съхраняват във формат .BMP. Размерът на съхраняемия bitmap се привежда към зададена в проценти стойност по хоризонтал и вертикал спрямо максималния размер на потока – 768х576 (квадратен пиксел).


За плъгина»~«About» - прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия Описание Release Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
26.06.2007
1.01
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
15.09.2009
 
1.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»