Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата


Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»Програма на телевизиите
BPP_Placebo


Placebo6

Плъгинът е предназначен за абсолютно подобряване на качеството на изображение и звук:

Placebo7

attnВнимание!

Преди употреба настоятелно се препоръчва

да се прочете описаниетоattn

Placebo9

Placebo10: Плъгинът работи в напълно автоматичен режим и не изисква никакви настройки. Принципът на действие се базира на eфекта на 256 кадър, при което във видеоред се добавят невидими за окото квазихармонични колебания, стимулиращи механизъм за филтрация на визуална информация непосредствено в човешкия мозък.

В резултат на проведени изследвания е доказано, че 57.9% от всички смущения, шумове и изкривявания на екран като правило се определят от индивидуалните възприятия на всеки отделен човек. При използване на описания ефект на филтрация може съществено да се подобри възприеманото качество на изображение и звук:

Плъгинът е незаменим за разглеждане на скрити изображения. Често зрителите не знаят (а болшинството дори не се досещат), че в промеждутъците между телевизионните и радиостанции в ефир на фона на шум и атмосферни смущения се предава строго секретна кодирана информация. Плъгинът дава възможност да се видят такива "скрити" образи:

Placebo12

Плъгинът се справя добре и с деинтерлейсинг на кадър. В най-голяма степен тези негови свойства се проявяват на максимално разстояние от екрана на монитора.

Placebo13

Точно по този начин плъгинът позволява да се премахнат цял ред други изкривявания, присъщи на аналоговата телевизия.

В режим на запис плъгинът регулира последствията от "пропадане" на кадри при цифровизация на видео от некачествени носители. При използване на плъгина 5~10 пропаднали кадри стават на практика незабележими, ако времето на запис значително превишава 1,5~2 часа.

BeholdTV не позволява да се използват плъгини за видеопроцесинг за обработка на звук, но принципите на невровизуално програмиране, заложени в BPP_Placebo, позволяват на подсъзнанието със същия успех да се обработва както видео-, така и аудио информация. Въз основа на стотици проведени експерименти с десетки бета-тестери е признато, че след обработка с плъгина звукът става като че ли по-прозрачен, придобива по-богата окраска и панорамност на звучене.

Плъгинът е направен по такъв начин, че при каскадно прилагане на няколко копия качеството се подобрява в геометрична прогресия. За целта е необходимо в директория .../Plugins да се създадат няколко копия на плъгина, като се направи огромен брой копия на изходния файл BPP_Placebo.dll с различни имена, например по следния начин:

BPP_Placebo_1.dll

BPP_Placebo_2.dll

BPP_Placebo_3ххх.dll

............................

Впоследствие всяко отделно копие може да се избира от списъка с плъгини за гледане или запис.


Изменения и допълнения: Placebo15

Версия 1.00 (1 April 2008) - Първа и последна версия на плъгина.

«Обратно към списъка« »»


Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»