Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_informer


- Плъгинът е предназначен за сваляне от мрежата и извеждане на екран на т.н. “информери”

Т.н. “Информери” представляват неголеми, редовно обновявани графични файлове, изобразяващи полезна информация (за времето, валутни курсове, борсови индекси, различни анонси, новини и пр.):

Като “Информери” могат да бъдат всякакви графични файлове във формат BMP, JPG, TIFF, обикновен или анимиран GIF.

 • В плъгина са предвидени два списъка за съхраняване на препратки към “информери” -

  «URL» и

  списък с произволни препратки към страници в Интернет,

  които се отварят в браузър с двоен клик по информер във видеопрозореца.

  По подразбиране и двата списъка са празни. За да се добави URL или препратка е необходимо в падащия списък да се избере и редактира празен ред. След затваряне на прозореца за настройки на плъгина, избраният URL ще бъде активиран.

 • Зареждане на “информер” се извършва по протокол http. В препратка «URL» типът протокол трябва да бъде зададен в явен вид, т.е. всяка препратка трябва да започва с префикс http://

 • Извеждане на екран на “информер” се извършва чрез натискане на комбинация от hotkeys «Показать»~горещи клавиши” «Показване».

  По подразбиране е зададена комбинация «Ctrl-Shift-Alt-I».

  Настройки:
 • Настройка «Индикация (сек.)» – продължителност за индикация на “информер” на екран. Ако тази стойност е нула, информерът ще се изобразява постоянно на екрана, като се обновява периодично през зададено време.

  Премахване на “информер” става с повторно натискане на hotkeys «Показать».

 • Настройка «Автообновление (мин)»~«Автообновяване (мин)» – период за обновяване на “информер” в режим на постоянна индикация. При стойност нула автообновяване е изключено. “Информер” може да бъде принудително обновен по всяко време с натискане на комбинация hotkeys «Обновить»~«Обновяване»

  По подразбиране - комбинация «Ctrl-Shift-Alt-U».

 • При зареждане и обновяване на информер се води протокол за Интернет-съединение. Всички данни се записват във файл, който има точно такова име като плъгина и разширение .log. Log-файлът се съхранява в директорията с плъгини или в съответна потребителска директория, ако в BeholdTVсекция група «Допълнителни опции» е включена опция

  «Запазване на настройки отделно за всеки профил».

 • Прозорец с “информер” може да се вгражда в различни части на екрана.

 • Могат да се включват няколко информераедновременно, като по този начин може например по едно и също време да се гледа ТВ-програма, да се следят валутни курсове, прогноза за времето...

  За едновременно извеждане на два и повече "информера" на екран е необходимо в директория .../Plugins да се направят няколко копия на плъгина, като всяко копие на изходния файл BPP_Informer.dll се преименува, примерно по следния начин:
  BPP_ Informer_1.dll
  BPP_ Informer_2.dll
  BPP_ Informer_3.dll
  …...…………………

  Впоследствие всяко едно копие на плъгина може да бъде избрано в списъка с плъгини за гледане или запис, да се настрои собствен информер и да се определи индивидуална комбинация от hotkeys за управление и препратка.


За плъгина»~«About»~ прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
28.01.2008
 
1.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

 


«Обратно към списъка« »»
Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»