Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_MCDenoise


- Motion Compensated Denoise

представлява комбинация от

 • поканален темпорален метод за потискане на шум, използван по-рано в плъгин BPP_AdvDenoise, и

 • детектор за движение, позволяващ да се минимизират изкривявания, които се внасят при темпорално шумопотискане.

За разлика от

 • пространствено шумопотискане, при което шум се оценява като отклонение на стойностите на пикселите от такива най-близки съседни в пределите на един кадър, при

 • темпорално шумопотискане се оперира със стойности на пиксели в последователност от кадри (във времето).

  Благодарение на това, при неподвижни статични сцени с темпорално шумопотискане се гарантира съхраняване на детайли в изображение и ясни граници на обекти на екран.

  Въпреки това, при наличие на динамика на всякакви „полезни” изменения в кадър (нивото на които е под зададен в плъгина праг на шум) неизбежно се определя като шум, с който трябва да се води борба, което води до размазване на текстури, появяване насенки и контури след подвижни обекти.

   

  Анализът на изменения в кадър позволява при темпорално шумопотискане да се взимат под внимание всякакви движения на обекти по екрана и да се взимат правилни решения по отношение на сложни фрагменти в изображение.

   

Следващите скрийншотове илюстрират работата на плъгин BPP_MCDenoise с включен (горната половина на кадъра) и изключен (долната половина на кадъра) механизъм за компенсация на движение (MC).

(За по-добро визуализиране на ефекта величината на шумов праг в плъгина е изкуствено завишена до 100):

 

Като допълнителен бонус при използване на метод за компенсация на движение се явява възможност за непосредствено изчисляване на отношение сигнал/шум (SNR) по целия кадър, което позволява автоматично да се поддържа оптимална величина на праг на нивото на шум в плъгина. Въпреки това, при сложни, интензивно сменящи се сцени (каквито отчасти също така могат да бъдат възприети като шум), прагът на шум нараства автоматично, което може да доведе до появяване на "блокови" артефакти (както при MPEG-компресия). Във връзка с това се препоръчва да се изключва автоматична донастройка (Auto) веднага след задаване на оптимален праг на шум.

Ако се изключи механизъм за компенсация на движение, работата на плъгина става аналогична на споменатия по-горе BPP_AdvDenoise. При това менютата за изчисляване на отношение сигнал/шум и автоматичното регулиране ще са неактивни.

 

Плъгинът работи с изображение, което е представено във формат YUV -

 • яркостна съставляваща (Y) и

 • две цветоразликови съставляващи (UV).

Яркостната компонента на телевизионен сигнал е носител на най-голям обем от информация за изображение и всякакви шумове и изкривявания в канал Y са най-забележими. За канал Y не се препоръчва да се завишава праг на шум спрямо автоматично зададената стойност. Това няма да подобри качеството на изображение, я от друга страна би могло да доведе до появяване на артефакти.

Цветоразликовите компоненти на телевизионeн сигнал отговарят за оцветяването на изображение, поради което изкривявания, които възникват в каналите за цветност U/V не са така забележими. При относително ниски стойности на праг на шум, компенсация на движение за такива канали може да бъде изключено, с което могат да се спестят и ресурси на централния процесор.

 • За канал Y прагът на шум, при който компенсация на движение може да бъде пренебрегнат съставлява около 10~5 пункта, а

 • за канали U/V30~40 пункта.

Режим Demo, който може да бъде активиран по време на работа (от менюто за настройки на плъгина) позволява да се оцени ефекта при използване на плъгина. При това екранът се разделя на две хоризонтални части, като горната половина на кадър е обработена с плъгина, а долната е оставена без изменения:

 

«За плъгина» «About» - прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
17.03.2009
 
1.01
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
16.09.2009
 
1.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»
Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»