Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_CrawLine


Предоставя възможности за извеждане на «бягащ ред» на екран.

"Бягащ ред" може да бъде всякакъв текст, съдържание на текстов файл или текстова информация, зареждана от новинарски RSS-ленти в Интернет.

Плъгинът може да се използва за

 • извеждане на съобщения при излъчване в мрежа,

 • наслагване на субтитри при запис във файл или при гледане,

 • получаване на актуална информация от новинарски интернет-портали,

 • и пр.

   

Пускане и спиране на бягащ ред се осъществява с натискане на комбинация от „горещи клавиши” (hotkeys). При активен прозорец за настройки на плъгина, работата с hotkeys е блокирана и за управление на реда се използва бутон .

Редът може да има произволна височина, широчина и да се разполага на произволно място по екрана. Текст и фон на бягащ ред също могат да бъдат с произволен цвят и прозрачност.

 

За да може бягащ ред да изглежда най-добре на екран, се препоръчва

 • в плъгина да се включва интерлейсен режим за извеждане на ред, а

 • в Behold TV - програмен режим за удвояване честота на кадри и Area Motion или Area Pixel Clopping режими за деинтерлейсинг.

При излъчване в мрежа качеството на бягащ ред ще зависи изцяло от клиентските плейъри и алгоритмите за деинтерлейсинг, използвани в отдалечените компютри. Ако размерът на видеопоток по вертикал е равен на височината на едно поле на пълен кадър (XXXx288 или XXXx240), настройка   "Интерлейсная строка"~Интерлейсен ред” става неактивна.

Плъгинът позволява да се редактират и да се съхраняват отделно списъци с

редове ,

файлове и

препратки към -ленти .

По подразбиране всички (три) списъци са празни.

«+» За добавяне на ред с текст, файл или препратка е необходимо в падащия прозорец със съответния списък да се избере и редактира празен ред. Добавяне на текстов файл в списъка може да се извърши чрез обикновено меню с бутон . Отляво на всеки списък се намира бутон за избор на съответен режим за работа на плъгина.

 

Настройка "Повтор:"~Повторение” - При стартиране на бягащ ред плъгинът ще изобразява същия само толкова пъти, колкото е зададено. Ако за повторения е зададено нула, редът ще тече непрекъснато.

 

Ако в бягащ ред трябва да се изведат поред няколко реда с текст, най-удобно е те да бъдат оформени като текстов файл (файл с разширение .txt ) и в настройка "Строка"~Ред” да се укаже местоположението на файла. При стартиране на бягащ ред текстов файл ще бъде изцяло показван "кръгово" толкова пъти, колкото е зададено в настройка „Повторение”.


-лента представлява страница в Интернет, на която в кратка форма се публикуват новини, анонси на статии, изменения в блогове, последни съобщения по форуми и пр. оперативна информация.

По-подробно за RSS може да се прочете тук. Най-чeсто RSS-ленти се срещат по страниците на новинарски портали и интернет-издания на новинарски вестници. Дали дадено интернет-издание има RSS-лента, може да се определи по ред признаци. Така например, при намиране на RSS-лента браузерите поместват в определено място в прозореца съответно съобщение. Също така, при превключване към RSS-лента, ако такава се поддържа от браузера на страницата може да се види характерен бутон или . При избиране и превключване към RSS-лента, препратка към същата трябва да се пренесе в плъгина.


Режим на работа с RSS в плъгин BPP_CrawlLine има набор от собствени

Настройки:

 • "Дата" - ако RSS-съобщение съдържа дата/време на публикация, в началото на бягащия ред ще бъдат добавени дата, месец и година на публикуване на съобщението.

 • "Время"~Време” - ако дадено RSS-съобщение съдържа дата/време на публикация, в бягащия ред ще бъде изобразено времето на публикуване с точност до минута.

 • "Заголовок"~Заглавие” - в бягащия ред ще се извежда заглавие на RSS-съобщението.

 • "Сообщение"~Съобщение” - в бягащия ред ще се извежда непосредственото RSS-съобщение. Ако RSS-съобщение липсва или съдържа само HTML-тагове, вместо съобщението ще се изобрази неговото заглавие.

 • "Автообновление"~Автообновяване” – задаване честота на обновяване на бягащия ред. През зададения период от време плъгинът ще зарежда RSS-лентата и автоматично ще презарежда съответния ред. Ако е зададена стойност нула, автообновяване е изключено.

 • "Последние новости"~Последни новини” - в бягащия ред ще бъдат показвани само нови съобщения, публикувани в периода, изтекъл от последното стартиране на бягащия ред. Дата на последно прегледано съобщение се пази от плъгина само за текущата RSS-лента. При смяна на препратка към RSS-лента, датата на публикация на последната новина се нулира. Тази настройка работи само в случай, че съобщенията в лентата съдържат дата на публикация. Ако за изтекъл период няма нови съобщения, плъгинът ще изведе ред "Нет новых сообщений"~Няма нови съобщения”). Това съобщение се извежда само при ръчно (чрез горещи клавиши) стартиране на ред.

Ако информация в бягащ ред с нещо е привлякла вниманието на потребителя, с двоен клик по реда може да се включи браузер по подразбиране, който ще отвори страница със съответната RSS-лента за да бъде получена по-обширна информация за новината.

При зареждане и обновяване на RSS-лента се води протокол за Интернет-съединения. Всички данни се записват в .log-файл, който има точно такова име като плъгина. Log-файл се съхранява в директорията с плъгини или в съответна потребителска директория, ако в Behold TV е включена опция "Запазване на настройки отделно за всеки профил".

 

  За едновременно извеждане на два и повече бягащи реда на екрана е необходимо в директория ...\Plugins да се създадат няколко копия на плъгина BPP_CrawlLine, като се переименува изходния файл BPP_CrawlLine.dll например по следния начин:

BPP_CrawlLine_1.dll

BPP_CrawlLine_2.dll

BPP_CrawlLine_3.dll

……………………

Впоследствие всяко копие на плъгина може да бъде избирано в списъка с плъгини за гледане или запис, като се зададат съответни атрибути, режим на работа и се определи индивидуална комбинация от горещи клавиши за управление на конкретния ред.


За плъгина»~«About» - прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
16.12.2008
 
1.02
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
16.09.2009
 
1.03
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»