Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_Levels


- Плъгин, с който се изобразяват нормирани диаграми за разпределения на нивата на Y, R, G и B компоненти на видеоизображение (бял, червен, зелен и син цвят).

Плъгинът работи във формати YUY2 и RGB24 и позволява обективно да се оценят, контролират и регулират такива параметри изображение, като

  • яркост,
  • ниво на черното,
  • ниво на бялото и
  • контраст

в режими на

  • гледане или

  • запис


За потребители, които са работили с графични редактори като PhotoShop най-вероятно не е необходимо да се обяснява смисълът на показаните диаграми.

  • По хоризонтал на диаграмата е разположена скала за нивата на Y, R, G и B сигналите. Всеки компонент на цвета на всеки пиксел на изображение може да приема стойност от 0 до 255. При това
  • по вертикал се отмерва относително количество точки за всяка от 256 стойности на нивото.

Пример за това, как изглежда диаграма за разпределение на нивото на реална картина:

Следващият скрийншот е тестова таблица от генератор. От диаграмата е видно, че количеството на тъмни точки е приблизително равно на количеството на светли (черни и бели полета). Въпреки това в кадъра няма нито истински бял (ниво «255»), нито истински черен цвят (ниво «0»):

В този случай с регулировки за яркост и контраст динамичният диапазон на сигнала може да се разшири, като се направи черното по-черно, а бялото – по-бяло:

 

Плъгинът носи чисто информационно натоварване. Всички регулировки на параметри на изображение се изпълняват от допълнителния панел за управление на приложението. Плъгинът не изразходва системни ресурси при неактивен диалогов прозорец, но достатъчно силно натоварва процесора при подготовка и изобразяване на графики, поради което отваряне на прозорец на плъгина по време на процес на запис не се препоръчва. Това води до допълнително натоварване на процесора, което може да предизвика пропадане на кадри.


За плъгина»~«About»~ прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
03.06.2005
       

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»