Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPD_Smart


Вж. още «шест независими методи за деинтерлейс»


BPD_Smart е плъгин за премахване на т.н. "гребеновидни" ефекти (дефекти), който се отнася към клас деинтерлейс-филтри, осъществяващи филтрация на четни/нечетни редове на кадър само за подвижни участъци в телевизионно изображение.


Индивидуален прозорец за настройки:

 • Чувствителност - Регулиране на интензивност (интензитет) на картата за движение (вж. по-долу) и определяне на дълбочина на филтрация на редовете на изображение:

  При ниска чувствителност ще се забелязва интерлейсна структура на кадър.

  При завишена чувствителност филтърът може да оказва въздействие върху неподвижни участъци на изображение поради аналогови шумове.

 • Инерционност - Въвеждане на закъснение за обновяване на картата за движение. Това позволява да се намали вероятността от появяване на артефакти, възникващи поради еднородност и периодичност на процесите, които протичат в кадър.

 • Карта на движение - В процеса на работа на филтъра се построява т.н. карта на движение, която сама по себе си представлява разновидност на съответните полета на текущ и предходен кадър.

  Построяване на карта за движение се изпълнява по яркостна съставляваща на изображение.

 • Обработка на цвят - При включване на опцията картата за движение се допълва с информация за изменение на цвят, с което се повишава надеждността на работа на филтъра.

  Допълнителна обработка на цвят незначително повишава натоварването на CPU при работа с кадър във формат YUY2 (извеждане на видео чрез овърлейни повърхнини, VMR9, EVR);

  натоварването на CPU значително намалява, ако кадър е във формат RGB24 (режим на извеждане на видео чрез първична повърхнина).


За плъгина»~«About»~ прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.    
1.01
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
16.09.2009
 
1.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder & «Общи условия»