Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата
Уважаеми посетители!
Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»
 
 


EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии

 


 

Плъгини за Behold TV - обща информация, принципи на работа, основни видове.


 

Софтуерен комплекс Behold TV

 • Подробно описание за възможностите и настройките на комплексния софтуерен продукт* Behold TV ( по-нататък за краткост съкр. само Behold TV или „програма/та) е публикувано в обособен материал. В същия са изведени също така основни технически характеристики на всички модели** ТВ тунери Beholder и свързаните с това функционални възможности.

  Без да се навлиза в многобройните детайли на целия софтуерен комплекс Behold TV, за целите на настоящия обособен раздел е важно да се припомнят някои съществени уточнения, посочени в уводната част на основния материал:

  * В българската редакция не случайно е употребено определението "софтуерен комплекс", доколкото Behold TV не е само "компютърна програма":

  • Възможностите на системата се разширяват многократно чрез специално разработена за Beholder система от плъгини, които работят както в независими режими на

   гледане (диалогов прозорец за настройки в «Панел за настройки») и

   запис (диалогов прозорец за настройки в «Панел за запис»), така и в

   & комбиниран режим на запис и едновременно гледане на видео.

  «+» Към посоченото по-горе могат да се прибавят още допълнителни възможности при използване на видеообработка с плъгини в

  • режим Таймшифт и за

  • излъчване на ТВ програми в реално време или материали от външни източници в ІР мрежа,

   като специфични видове видеозапис.

  **Някои модели са спрени от производство поради независещи от Beholder обстоятелства (промени в продуктовата спецификация на NXP) или поради пазарни условия.

  Независимо от това, че посочените модели не се произвеждат, притежателите на такива тунери могат да бъдат напълно спокойни и уверени, че последните версии драйвери и софтуер осигуряват пълна поддръжка, вкл. за операционни системи   Windows Vista ~ ~8.

  Програмното осигуряване и плъгините за разширяване на функционалните възможности също така са напълно съвместими с всички серии.

 

Обща информация за плъгини в Behold TV:

В ТВ тунери Beholder и фирмения софтуер за тях са реализирани уникални функции за видеообработка***, с което възможностите на системата се разширяват многократно. Видеообработка в Behold TV се реализира както чрез многобройните инструменти на самата програма, така и чрез подбор и използване на специално разработени допълнителни плъгини.

 

Разширяване на функционалните възможности на тунерите в средата на Behold TV се реализират при

 • Използване на различни включени в програмния пакет плъгини за деинтерлейсинг -

  - за премахване на т.н. „гребеновиден(рус.„расческа”, англ. "comb") ефект;

  - за премахване на високочестотни шумове;

  - за подобряване   острота на изображение,

  и други.

 • Видеообработка на изображение и използване (вграждане, наслагване) на многобройни ефекти с плъгини за процесинг - както

  при гледане, така и

  при видеозапис на ефирни/кабелни ТВ-програми или от външни източници (само за програмен запис);

  Видеоматериали могат да бъдат излъчвани в IP-мрежа или да се ползва

  режим за отложено гледане Таймшифт.

  Забележка***: Видеообработка не е достъпна в DVB-режим на тунерите.

 

 

Принцип на работа:

От технологична гледна точка, приемано видео изображение се

цифровизира от тунера,

по системната шина попада в оперативната памет* на компютъра, където

може да бъде обработвано програмно с плъгини,

По-нататък постъпва на разположение на т.н. видеорендерер – програмно-апаратен механизъм на операционната система, който обезпечава извеждане на видеоизображение на екрана на монитор.

 

*Важно (подробни разяснения следват в съответните раздели):

 • В процеса на работа на Behold TV телевизионен кадър се предава последователно на всеки плъгин по веригата (списъка).

 • Обработка на кадър се завършва от плъгин за деинтерлейсинг.

 • Всеки наличен в списъците плъгин преминава през инициализация при стартиране на Behold TV, респ. заема ресурси на операционната система (памет), дори ако в даден момент е изключен (не е активен) от процесинг (свалена е отметката срещу съответен плъгин).

  Поради тези технологични особености, ако даден плъгин не се използва често е по-добре да бъде премахнат от списъка

 

Основни видове плъгини:

Според функционалното предназначение плъгините в Behold TV се подразделят на два вида:

 • плъгини за процесинг (файлове с префикс BPP_и разширение .dll), и

 • плъгини за деинтерлейсинг (.dll-файлове с префикс BPD_).

  Допълнителна информация за интерлейсно / прогресивно изображение и свързаните с това възможности за подобряване на картина при използване на плъгини за деинтерлейсинг в Behold TV е поместена в началото на раздела за деинтерлейс-филтри -Плъгини за деинтерлейсинг

В зависимост от режима на ползване са обособени отделни процеси:

 • - в режим на «гледане»

 • - в режим на «запис»

 • & възможно е използване и в комбиниран режим - едновременно при «гледане» и «запис».

Настройки за различните режими се извършват в отделни секции и диалогови прозорци! Подробно описание на настройки в диалогови прозорци за работа с плъгини в режими на «гледане» и «запис» се намират в отделни раздели на основното упътване.

 

Автономни STB (Set-Top Box) модели:

Не се поддържат външни плъгини. На разположение обаче има някои вградени функции за видеообработка**, като

 • мащабиране на кадър (размери на видеопрозорец);

 • Аспект (съотношение на страните на кадър) - 4:3, 16:9 PanSkan, 16:9 Anamorphic, NEW! ПАНОРАМА;

 • POD (Picture On Desktop) - отделен прозорец на монитора при работа с РС;

 • Сърфинг (предварителен преглед на ТV-канали в до 16** самостоятелни мащабирани прозорци на екран);

 • Стоп-кадър (Freeze);

 • и др.

  (**в зависимост от модела - при поддръжка на управление от компютър)

 


Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»