Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми посетители!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии
Често задавани въпроси (F.A.Q.): Дистанционно управление


В следващите раздели е представена актуализирана информация, публикувана в предишни версии на оригинални HELP-файлове, преведена на български език и допълнена с въпроси/отговори от официалния сайт.

Съдържанието е достъпно също така за сваляне като of-line помощна информация на български език тип .chm справочник: download FAQ.chm [BG]

Основни тематични раздели:

Раздел "Дистанционно управление":

Въпроси от предишни Help-версии:

 

  • Компютърът не се включва от пулта за ДУ

( Преди всичко да се провери дали изобщо е настроено включване от пулта за ДУ в програмата: «Настройки»«Пулт ДУ»«Включване на РС». Да се зададат необходим режим за включване на компютъра и бутон от пулта за включване.

Да се използва само IR-датчик от комплекта именно на самия тунер. С датчици от други модели тунери функцията за включване на РС от пулт за ДУ може да не работи.

Ако е избран режим за включване чрез линия PME по шина PCI и компютърът не се включва, да се провери дали в настройките на BIOS е разрешено включване на компютъра по шина PCI. Тази опция в BIOS може да е обозначена като "Wake up on PME", "Wake up on PCI" или нещо подобно.

При някои дънни платки компютърът не се включва от пулта   за ДУ при подаване на захранване на системния блок до първо включване на компютъра, ако в настройките за управление на захранване е зададено включване с помощта на PME. Това са особености на чипсета на дънните платки. Да не се изключва захранването на системния блок.

Ако е настроено включване като емулация на бутон Power-on, да се провери дали е включен кабелът от комплекта на тунера към съответните клеми Power-on на дънната платка и клеми MB на тунера. Бутонът за включване на компютъра се включва към клеми BTN на тунера. При някои модели дънни платки емулация на бутон за захранване може да не работи или да работи нестабилно. В такива случаи се препоръчва да се настрои включване по шина PCI.

Да се провери напрежението за дежурно (standby) захранване на захранващия блок. Нормално то трябва да бъде 3.3 волта. По-ниско напрежение с голяма доза вероятност може да бъде причина за нестабилна работа на декодера на пулта за ДУ.

При някои стари дънни платки на слотовете на PCI не се подава дежурно захранване. В този случай функция за включване на компютъра не може да се използва.

От "спящ" режим (sleep) компютърът може да не се събужда от пулта за ДУ в този случай, ако от слотовете PCI не се свали основното захранване. За да се сваля основното захранване е необходимо в BIOS да се зададе “спящ режим" D3 вместо D1.

 

  • Тунерът не реагира на команди от пулта за ДУ

Да се провери за стабилно закрепване на IR-датчика в гнездото на платката на тунера.

Да се провери за правилна полярност на батериите в пулта за ДУ, както и дали същите не са изтощени. Работоспособността на ДУ може да се провери косвено, като се насочи към обектива на цифров фотоапарат или цифрова камера. Инфрачервеното излъчване се визуализира от матриците на такива цифрови уреди.

Да се провери дали не е изключено използването на пулта за ДУ в настройките на тунера.

 

Въпроси от предишни Help-версии:

  • Пултът за дистанционно управление не се използва в даден момент, а индикаторът в екранния панел на програмата непрекъснато мига (все едно, че е натиснат бутон «0»)

Постоянно натискане на бутон «0» се детектира в случай, че е неизправна самата микросхема на IR-декодера или веригата за прехвърляне на микросхемата. Понякога такава неизправност има «плуващ» характер, в резултат на което декодерът ту работи, ту не.

В такива случаи тунерът трябва да се замени (ако е гаранционен) или да се отремонтира в сервизен център.

Постоянно натискане на бутон «0» също така може да се проявява при конфликт на прекъсвания на тунера с други PCI устройства.

В този случай тунерът трябва да се премести в друг PCI-слот и на избрания слот да бъде присвоено отделно прекъсване.

 

  • Некоректна работа на дистанционното управление?

Ситуацията се дели на две категории:

  1. IR-датчикът погрешно улавя и разпознава повторение на сигнали от източници на IR-смущения - най-вече от луминесцентни лампи;

  2. IR -датчикът съдържа високочувствителен фототранзистор. В резултат електрическите намотки на кабела на датчика или на самият датчик също могат да предизвикат лъжливо сработване, особено в случай че датчикът е закрепен към корпуса на компютъра или към друга метална повърхност.

В зависимост от характера на въздействие също има два механизма за смущения:

Смущение погрешно се разпознава като код за повторение (по-рядък случай). В такива случаи се наблюдава периодично случайно сработване на последно натискан бутон;

Смущение „изкривява” кода на бутон, в резултат на което при натискане същият не се определя. След кода на бутона тече код за повторение, който се възприема от декодера и предизвиква сработване на предходния бутон, останал в буфера на декодера.

Към момента може да се препоръча следното:

Да се избягва закрепване на датчика на корпуса на компютъра. Да се направи опит датчикът да се закрепи на известно разстояние от компютъра върху непроводима повърхност.

Ако има луминесцентни осветителни тела да се провери тяхната изправност, да се подменят «пурите» с нови и да се изолира IR-датчикът от попадане на пряка луминесцентна светлина.

В новите модели тунери и в последните партиди на модели 401 и 403 FM изцяло е преработена логиката на работа на микросхемата на IR-декодера, в резултат на което на практика напълно са изключени лъжливо сработване от смущения или погрешно разпознаване на инфрачервени сигнали.


» Към оригиналния Форум.[RU] »

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»