Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Уважаеми посетители!

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти на Beholder - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите партньори се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»EPG / JTV справочник с програми на ефирни и кабелни телевизии
Често задавани въпроси (F.A.Q.): Драйвер


В следващите раздели е представена актуализирана информация, публикувана в предишни версии на оригинални HELP-файлове, преведена на български език и допълнена с въпроси/отговори от официалния сайт.

Съдържанието е достъпно също така за сваляне като of-line помощна информация на български език тип .chm справочник: download FAQ.chm [BG]

Основни тематични раздели:

Раздел "Драйвер":

Допълнение (BG редакция)

 

  • В процеса на инсталиране на драйвер се появява съобщение, че инсталираните програмни продукти не са тествани за съвместимост с Windows XP и се предлага отказ от по-нататъшни действия

(по-подробни описания със снимкови илюстрации са поместени в специалния раздел за инсталиране на драйвери и софтуер)

Това е формално предупреждение, което косвено напомня че драйверът, който се инсталира няма цифров подпис от Microsoft® и като следствие от това не може да има логотип "Designed for Microsoft Windows XP", отсъства от официалната база с драйвери Microsoft®WHQL, не се разпространява и не може да бъде инсталиран чрез системата Windows Update.

Цифров подпис от Microsoft® не е задължителен. Новите версии фирмени драйвери се разпространяват директно от компанията Beholder®. Всички версии преминават през щателно тестване в средата на операционните системи Windows и тяхната коректна работа може да бъде гарантирана само от производителя на оборудването, за което е бил написан съответен драйвер, което се потвърждава с цифровия подпис на компанията Beholder International Ltd, който е необходим за инсталиране на драйвери под 64-битовите версии на ОС Vista / .

При появяване на подобно съобщение трябва да се избере опция за продължаване . Ако в диалоговия прозорец липсва такава възможност, е необходимо да се разреши инсталиране на неподписан (?от Microsoft®) драйвер.

За целта в трябва да се избере опция

«Ignore - Install the software anyway and don't ask for my approval », или

«Warn - prompt me each time to choose an action»:

След потвърждение трябва да се отвори , в категория Звукови, видео и игрови устройства») да се намери неопознато устройство «Multimedia Controller», в неговото контекстно меню да се избере опция и да се повтори процедурата по инсталиране на драйвер.

 

  • Драйверът се инсталира и програмата работи нормално, но след рестартиране операционната система "забравя" за инсталирания драйвер, а при стартиране на програмата Behold TV се извежда съобщение "WDM устройство за видеозахват не е намерено!" Преинсталиране на драйвера решава проблема, но само до следващия рестарт на Windows

Едно от системните устройства, което по правило се явява GAME-порт на дънната платка в процеса на своята инициализация по време на старт на операционната система блокира зареждане на драйвер за тунера.

Да се отворят настройките за BIOS на дънната платка и да се изключат неизползваните GAME, COM, LPT и USB портове.

 

  • При опит да бъде инсталиран драйвер процесът завършва с неуспех. При инсталиране на драйвер чрез инсталатора от комплекта на драйвера се издава съобщение «Установка BDA драйвера не завершена!»~«BDA driver installation failed!»

При всякакви верии на ОС могат да възникнат проблеми с инсталиране на драйвери, предизвикани от работата на т.нар. „tweak-програми (предназначени за т.н. ”оптимизация” на ОС).

Твърде често с цел икономия на място на системните дискове или за намаляване размера на дистрибутивите на ОС, такива програми премахват "ненужни" (от "тяхна" гледна точка) системни файлове, без които инсталиране и работа на драйвери става невъзможно.

Изход от подобна ситуация се свежда до преинсталиране на операционната система от нормален дистрибутив / легална версия на Windows.

 

Допълнения и свързани теми от форума

Забележка: някои отговори и реплики/дискусии са редактирани и са представени със съкрашения, като са "спестени" пълнеж от реплики или емоционални "изблици" и са оставени основните моменти, соито имат отношение по тематиката. При всички случаи се посочват линкове към съответните източници в оригиналния форум.

 

  • Добавено от: Smulev / 19 окт 2011 / Тема: Цифров подпис за тунери Beholder при инсталиране на ПО...

Admin Beholder

Beholder притежава собствен цифров подпис, затова не сме длъжни да се прекланяме пред Microsoft® всеки път при пускане на нови версии драйвери и ПО - можем веднага да ги подписваме и публикуваме. За наличие на подпис може да се провери, като се кликне с десен бутон на мишката върху произволен изпълним файл или файл от каталога на драйвера и се избере „свойства” (properties). В прозореца има секция "Digital Signatures", в която е указано, че съответният файл е подписан от компанията "Beholder International Ltd." със сертификат, издаден от световно  признатата компания VeriSign.

Б.ред. Обобщение на различни въпроси по отношение на първоначално инсталиране на тунер, обновяване или преинсталиране на ОС (особено 64-битови версии) и пр. ситуации, при които Windows издава съобщения „липса на цифров подпис” или „не е намерено устройство ххх”:

Към USB- и PCI/PCIe тунерите за вграждане се прилага CD с актуални драйвер и ПО, но в течение на времето същите остаряват – софтуерът се обновява и осъвременява както с добавяне на нови функции и възможности, така и за отстраняване на забелязани пропуски или нередности/грешки. Във всички случаи е необходимо да се проверява за последни версии в раздел „Поддръжка” на фирмения сайт!

цит.: "Admin Beholder: Да се свалят и да се инсталират последни версии драйвер и ПО!"

 

Дапълнение: "Често задаван въпрос" от по-стари версии на F.A.Q.:

  • След обновяване на Windows излиза съобщение: «WDM device "SAA7134 TV card" – is not Philips SAA713x card»

Бел. ред. вж. преинсталиране (или преход към нова версия) на ОС Win XP / неправилно инсталиран драйвер)

Подобно съобщение се появява поради това, че (при автоматично или ръчно обновяване) модулът за обновяване на WinXP по „своя” преценка инсталира за тунера собствен драйвер от интернет-база данни WHQL, който не е съвместим с фирменото оборудване.

За преинсталиране на драйвер (от комплекта с тунера или свален от сайта) се пуска инсталаторът от пакета на драйвера (файл Install.exe), премахват се всички предишни инсталации за чипсет Philips SAA713x и се преинсталира WDM драйвер Behold TV наново.

Подобно съобщение се появява след като обновени версии на WinXP по подразбиране инсталират за тунера собствени драйвери (автоматично свалени от сайта на MS), които са несъвместими с тунери Behold TV.

В такива случаи трябва да се преинсталира фирмения драйвер с тези от комплекта към тунера (или актуализирана версия от официалния сайт).

За целта трябва да се пусне инсталатора от комплекта (файл Install.exe) и да се премине през опция за премахване на всички предишни инсталации за чипсет Philips SAA713x.

След това "на чисто" се инсталира WDM драйвер Behold TV.


» Към оригиналния Форум.[RU] »

 

Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»