Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
Охранителна система с BPP_BTVGuard


  На базата на конфигурация ТВ тунер Beholder и плъгин BTVGuard може да бъде реализирана несложна, но пълноценна охранителна система с възможност за детекция на движение в избрани активни зони и запис на видеофрагменти или отделни кадри за настъпили събития в кадър от съответните зони.

Описанието на плъгина е изведено отделно, доколкото се реализират по-специфични функции от обичайна видеообработка при гледане или запис. Освен това, при съчетание на тунер Beholder+BTVGuard плъгин възможностите се разширяват допълнително чрез реализиране на безплатна охранителна система. Самият плъгин има достатъчно функции и настройки, които дават основание да бъде характеризиран като отделна "програма в програмата".


За въвеждане на плъгина в действие е необходимо само да бъде посочен

 1. източник на видеоданни, които трябва да се анализират за движение (обикновено камера),

  след което трябва просто да се зададе

 2. действие, което да се изпълнява в случай на установено движение.

  Такова действие може да бъде издаване на звуков сигнал, изпълнение на команда или запис на звук/видео/кадри със зададена честота. BPP_BTVGuard може да бъде особено полезен например за наблюдение на район до жилището, зони за достъп и пр.


Интерфейс и настройки:

 • Група «Канал»: Плъгинът се активира и работи само с определен избран ТВ-канал или външен видеовход на тунера.

  Необходим канал се избира от падащия списък в индивидуалния прозорец за настройки на плъгина,

  или се

  приравнява към текущия с натискане на бутона в ляво от   списъка с канали.

  По аналогичен начин плъгинът може да бъде изключен, като в списъка се избере ред «Канал не выбран».

 • Група «Маска»:

  «Выделить всю маску»~«Определяне на цялата маска»

  «Очистить маску»~«Изчистване на маска»

  «Инвертировать маску»~«Инвертиране на маска»

  «Загрузить маску»~«Зареждане на маска»

  «Сохранить маску»~«Съхраняване на маска»

  «Сохранить маску как...»~«Съхраняване на маска като...»

   

 • Избор на чувствителни към движение активни зони са извършва с клик във видеопрозореца при активен прозорец за настройки на плъгина. Пак там (в прозореца за настройки), с натискане на един бутон могат да се премахнат (или обратно – да се определят) всички активни зони, както и да се инвертират вече съществуващи маркирани елементи. Важно! Получената маска трябва да се съхрани във файл. При последващо пускане на приложението, по подразбиране ще бъде заредена последно съхранена маска. В противен случай след първо сработване маската изчезва (вж. тази тема).

 • Група «Детектор движения»~«Детектор на движение»:

  Настройка «Чувствительность»~«Чувствителност» задава на детектора праг за чувствителност към изменения в кадър. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-чувствителен е детекторът.

  Настройки «Цвет»~«Цвят» позволява да се избере (или обратно – да се изключи) цвят, който няма да участва при работата на детектора за движение. Стандартна настройка е детекция на движение по яркостна съставляваща на изображението, т.е. по черно-бяло изображение.

  «Изменения в (брой кадри)» За предотвратяване на лъжливо сработване, на детектора може да се зададе да реагира на събитие само в този случай, когато е имало активност в определените зони в няколко кадъра поред. В процеса на извършване на обработка на статистиката, определената зона се осветява в син цвят (по подразбиране–цвят «Опасност» в настройките за визуализация). Ако е фиксирано събитие, то определената зона се маркира в червено (цвят «Тревога») и се стартира един от избраните механизми за реакция на събитие.

  С настройка «Длительность»~«Продължителност» се задава в течение на колко време плъгинът да реагира на събитие, т.е. колко време да протича запис и да се издава звуков сигнал след детекция на движение в кадър.


Група параметри «Реакция на событие»~«Тип реакция при събитие»:

 • Подсекция «Запись»:

  «Вкл.»~«Включване» на запис:

  При събитие в кадър са достъпни следните действия в режим на запис:

  ~правене на снимка;

  ~съхранение на серии от снимки;

  ~запис на видеофайл - Ако за реакция на събитие е избран режим «Запись видео»~«Запис на видео», то за работа на детектора за движение плъгинът трябва да бъде добавен в списъка с плъгини за видеозапис във всички използвани за запис пресети. В противен случай след стартиране на запис плъгинът няма да може да отброи зададения интервал от време и да спре записа.

  «Запись с паузой»~«Запис на видео с пауза». Режим на запис с използване на пауза дава възможност да се натрупват всички видеофрагменти с «Тревога» в един файл. За работа в този режим програмата трябва да се работи в режим на гледане. След първото събитие плъгинът самостоятелно ще превключи записа на пауза.

 • Подсекция «Звук»:

  «Звуково оповестяване»: При избор на звуков фрагмент за оповестяване, същият може да бъде прослушан и да се настрои за циклично възпроизвеждане, при което звуковият фрагмент ще се възпроизвежда непрекъснато в течение на цялата зададена продължителност за събитието.

  «Вкл.»~«Включване» на оповестяване.

  «Выбрать аудио файл»~«Избор на аудио файл» (отваря стандартен browser-Windows Explorer за избор на файл).

  «Остановить воспроизведение»~«Спиране на възпроизвеждане»

  «Воспроизвести файл»~«Възпроизвеждане на файл»

  «Воспроизведение в цикле»~«Циклично възпроизвеждане»

 • Подсекция «Процесс» - стартиране на външен процес.

  Плъгинът не може да управлява самостоятелно външни устройства, но позволява стартиране на изпълними файлове за външни процеси, на които от своя страна могат да бъдат възлагани функции, например за включване на по-мощна сигнализация, средства за оповестяване и пр. Стартиран външен процес трябва да може самостоятелно да се разтоварва от паметта след изпълнение на своята задача.

  «Выбрать исполняемый файл»~«Избор на изпълним файл» (отваря стандартен browser-Windows Explorer за избор на файл).

  «Запустить внешний процесс»~«Стартиране на външен процес»

  «Разрешить повторный запуск процесса»~«Разрешаване (забраняване) на повторно стартиране на процес» - може да бъде разрешено/забранено повторно пускане на външен процес, ако такъв няма защита от стартиране на свое копие.


Група параметри «Визуализация»:

- настройки на множество елементи:

 • формат за дата/време (допълнителна информация за макроси - вж. по-долу),

 • разположение

 • цвят ,

 • шрифт ,

 • прозрачност на активните зони и отметки на екрана, както и

  какви елементи на визуализация да се изобразяват на екран в режим на наблюдение и в записания файл.

 

 

 

 

Плъгинът също така може да изпълнява своите функции при запис* с апаратен енкодер (пускане/спиране на запис при събитие и пр.), но избрани елементи за визуализация на записвано във файл изображение няма да се натрупват.

*Параметри, като:

 • формати на видео- и аудиофайлове,

 • ограничения за размер на файл,

 • честота на снимане и формат на снимки, както и

 • други настройки

  се задават непосредствено в секция «Запис» на самата основна програма Behold TV.


Макроси:

Формат за извеждане на дата/време се задава с помощта на макроси, които сами по себе си представляват двойки символи, започващи със знак «%».

Списък с макроси:

%a – ден от седмицата съкратено ( Пн, Вт, Ср, Чт, ... )

%A – ден от седмицата пълно ( понеделник, вторник, ... )

%b – месец съкратено ( яну, фев, мар, апр, ... )

%B – месец пълно ( Януари, Февруари, ... )

%c – дата и време в съответствие с локалните настройки

%d – ден от месеца ( 01...31 )

%H – часове ( 00...23 )

%I – часове ( 01...12 )

%j – ден от годината ( 001...366 )

%m – месец ( 01...12 )

%M – минути ( 00...59 )

%p – текущ локален индикатор A.M./P.M.

%S – секунди ( 00...59 )

%U – седмица от годината с първи ден от седмицата събота ( 00...53 )

%w – ден от седмицата ( 0...6 )

%W – седмица от годината с първи ден от седмицата понеделник ( 00...53 )

%x – дата в съответствие с локалните настройки

%X – време в съответствие с локалните настройки

%y – година без столетие ( 00...99 )

%Y – година със столетие

%z – име или абревиатура на часовия пояс

%Z – име или абревиатура на часовия пояс

%% – символ %

Примери:

%H:%M

13:20

%X

13:20:45

%x %X (Северен паркинг)

05/06/07 13:20:45 (Северен паркинг)

%d %B %Y год %H час %M мин %S сек

05 Юни 2007 год 13 час 20 мин 45 сек

За по-удобна работа с макроси, същите могат да бъдат избирани от меню, което се извиква с десен клик в прозореца за редактиране на формат за извеждане.

Всякакъв различен от макрос текст, поставен в прозореца за редактиране, се изобразява на екран без изменение.


За плъгина»~«About»~ прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.00
Първа версия на плъгина.
   
2.00

Добавено е автоматично съхранение на настройки отделно за всеки потребителски профил; Свалени са ограниченията за формати на видеопоток (YUY2/RGB24); Добавена е настройка за чувствителност по цвят; Добавена е възможност за звуково оповестяване при сработване на детектора; Добавена е възможност за стартиране на външно приложение при сработване на детектора; Добавени са режими за запис при събитие със задаване на пауза; Добавена е настройка на атрибути и формат за извеждане на дата/време; Добавена е настройка за цвят и прозрачност на активните зони.

22.07.2005
 
2.01
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
14.09.2009
 
2.02
Поправена е грешка при регулиране на звук след ръчно спиране на запис.
28.10.2009
 
2.03
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»