Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_AMPPlugin


е предназначен за намаляване на внесени изкривявания от антенен вход в условия на т.н. многолъчев прием.

Плъгинът може да бъде полезен както при ползване на индивидуални или колективни ефирни антени, така и при приемане на кабелна ТВ.

Изкривявания, които възникват при многолъчев прием на

 • ефирна ТВ по правило са следствие от недостатъчна избирателност на приемащата телевизионна антена, която освен основния сигнал приема и отразени сигнали от други обекти. Поради разликата в разстоянията между различните отразяващи източници и приемащата антена, отразените лъчи попадат в същата с известно закъснение по време, като при това се сумират с основния сигнал. На екрана на телевизора/монитора това изглежда като раздвояване и разтрояване на изображение. В зависимост от ширината на диаграмата за насоченост на антената, количеството, размера, структурата и разположението на обектите (жилищни фасади, покриви и др.), които имат способност да отразяват сигнали, картината с изкривявания може да бъде различна, но достатъчно постоянна по време.

 • В кабелните мрежи подобен род изкривявания могат да възникват при преотразяване на сигнали поради несъгласуваност на отделни участъци от кабелните магистрали; при наличие на повече устройства; при ползване на некачествени разклонители (сплитери).

В зависимост от това, дали отразен сигнал идва във фаза или в противофаза, той се наслагва или изважда от основния сигнал, с което усилва или отслабва яркостта на основното изображение. На екрана това изглежда като контури с повишена или понижена яркост, дори до негатив.

При използване на BPP_AMPPlugin се моделира обратен процес - отслабване, изместване (закъснение по време) и изваждане или събиране на получената картина от основното изображение.

Отразените лъчи по правило са няколко типа. В зависимост от производителността на компютъра c помощта на плъгина могат да бъдат отслабени до осем отразени сигнала.

Тъй като изкривяванията се проявяват различно при отделните канали, е предвидена индивидуална група за настройки за всеки канал. Нискочестотните VHS- и S-VHS- входове не правят изключение.


Настройки:

Започва се с избор на подходящ кадър, в който изкривяванията са най-забележими. За това е необходимо да се изчака подходяща сцена и да се включи стоп-кадър в прозореца за настройки на плъгина.

Плъгинът обработва картината по стъпки. С всяка стъпка се отслабва по един лъч (отразен сигнал) и за всяка стъпка е необходимо да се настроят собствени стойности за изместване (задръжка) и ниво (отслабване) на сигнал. Процесът за подбор на тези стойности е достатъчно интуитивен:

 • Най-напред е необходимо да бъде избран най-силен отразен сигнал (най-ярък контур) и на първо време да се направи опит да бъде потиснат. За целта в прозорец «Уровень»~«Ниво» на избраната и отметната стъпка трябва да се зададат някакви положителни или отрицателни стойности (различни от нула) и да се измести получената картина с няколко пиксела странично.

 • След тази процедура става ясно дали нивото на коригиращия сигнал трябва да бъде положително или отрицателно. По-нататък трябва да се съвместят двата контура и окончателно да се подбере такова ниво, при което те да се компенсират един с друг. След тази стъпка може да се премине към потискане на друг(и) лъч(и).

За да бъде добита ясна представа как работи плъгинът, може принудително да бъде симулиран многолъчев прием. Това се прави по следния начин:

 1. Избира се произволен канал.

 2. Отваря се прозореца за настройки на плъгина и се включва обработка на кадър.

 3. Първа стъпка – симулира се многолъчев прием с установяване на ниво –30% и изместване на картината с 5% надясно. За всеки елемент от изображението на екрана ще се появи собствен негативен двойник. Точно това представлява следствието от многолъчев прием.

 4. Настройва се втората стъпка на плъгина за да се компенсират тези изкривявания. Естествено се предполага, че компенсиращо трябва да бъде изображение с обратна полярност, т.е. с ниво +30% и изместено със същата стойност.

 5. След тези манипулации следите от многолъчев прием остават слабо видни на екран и може да се компенсират по аналогичен начин.

   

При корекция на изкривявания нивото на цифровизиран сигнал може да излезе извън границите на динамичния диапазон, което визуално ще изглежда като преосветяване или пропадане на тъмни участъци от изображението. За да не бъде допуснато това, плъгинът позволява да бъдат направени корекции на яркост и контраст на изходния кадър преди към него да бъдат приложени настройките на филтъра. Настройките на плъгина дублират настройките за яркост и контраст на самия софтуер, и ако те бъдат изключени а се използват настройките на основната програма, могат да бъдат спестени 3~4% от ресурсите на процесора.

В режим на стоп-кадър или на видео в реално време, чрез включване или изключване на обработка (на плъгина) може да се контролират процесите на настройки на плъгина.

 

При правилно настроен плъгин се получават примерно следните резултати:


За плъгина»~«About»~ прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.03
Първа версия на плъгина.
   
2.00

Величината на преместване на изображението се задава в проценти спрямо ширината на кадъра, което позволява отказ от импорт на настройки в други разрешения; Добавено е автоматично съхранение на настройки отделно за всеки потребителски профил.

26.04.2007
 
2.01

Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7

14.09.2009
 
2.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder & «Общи условия»